Contacten: Bestuur en Commissies

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende e-mailadressen die binnen de vereniging actief zijn.

Bestuur: 
Marco Heemskerk voorzitter@vvh-attila.nl
Rogier Dick secretaris@vvh-attila.nl
Joost Groot penningmeester@vvh-attila.nl
Froukje Kardinaal froukjekardinaal@vvh-attila.nl
Jennifer Zuiderduin jenniferzuiderduin@vvh-attila.nl
   
Overig: 
Ledenadministratie ledenadministratie@vvh-attila.nl
Volwassenen volwassenen@vvh-attila.nl
Jeugd jeugd@vvh-attila.nl
Wedstrijdleiding wedstrijd@vvh-attila.nl
Aanvragen Clinics clinic@vvh-attila.nl
Buitencommissie buiten@vvh-attila.nl
Materiaalcommissie materiaal@vvh-attila.nl
Webcommissie webcommissie@vvh-attila.nl
Barcommissie bar@vvh-attila.nl
Commissie Facilitair facilitair@vvh-attila.nl
Interne Competitie internecompetitie@vvh-attila.nl
Nieuws Attila nieuws@vvh-attila.nl
Sponsoring sponsoring@vvh-attila.nl
   
Vertrouwenspersonen:
Froukje Kardinaal froukjekardinaal@vvh-attila.nl
Zoran Trisic zorantrisic@vvh-attila.nl

Denk je dat het voor jouw activiteiten binnen de vereniging ook handig zou zijn om een e-mailadres te hebben, neem dan contact op met de webcommissie (webcommissie@vvh‑attila.nl) om er één aan te vragen. Vermeld bij deze aanvraag ook naar welke e-mailadressen de berichten moeten worden doorgestuurd.

Commissieleden

In het Overzicht commissies en taken is te zien wie zitting heeft in de diverse commissies.