Baanreglement

Attila heeft een baanreglement waarin zaken als veiligheid en goed gedrag zijn geregeld. Dit reglement hangt op verschillende plekken in de schiethal en staat hier. We willen er hier graag een paar punten uitlichten.

3 pijlen per ronde
Gewoonlijk schiet een schutter 3 pijlen per serie. Men mag meer pijlen per serie schieten indien de andere schutters daar geen bezwaar tegen hebben. Bovendien moet het binnen de tijd vallen die de schutters met 3 pijlen nodig hebben om te schieten.

Sluitingstijd
Met een sleutel kunnen schutters van 7.00 uur tot 22.45 uur terecht in de schiethal. Het buitenhek dient uiterlijk 23.00 uur weer op slot te zijn.

Consumpties alleen in de kantine
In de schiethal mogen geen consumpties genuttigd worden. Dat betreft zowel eten als drinken!

Muziek tijdens het schieten
We voegen daar een punt aan toe: het draaien van muziek tijdens het schieten is alleen toegestaan als er geen andere schutters aanwezig zijn. Op andere momenten kan er gebruik gemaakt worden van een koptelefoon of een oordopje. Belangrijk is dat de baancommissaris gehoord moet kunnen worden.