Bestuur

Samenstelling

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@vvh-attila.nl

Marco Heemskerk
Voorzitter

Rogier Dick
Secretaris

Joost Groot
Penningmeester

Froukje Kardinaal
Algemeen bestuurslid

Jennifer Zuiderduin
Algemeen bestuurslid


Vergaderingen

Het bestuur vergadert eenmaal per maand, meestal op een zaterdag. Daarnaast hebben de bestuursleden vrijwel dagelijks onderling contact via telefoon, e-mail of op de vereniging.