Lidmaatschap

 

Tarieven 2024* (per kalenderjaar incl. KNHS-afdracht)  
   

Volwassenen

€ 245,00
   

Jeugd (12-17 jaar)

€ 140,25
   

Aspiranten (jonger dan 12 jaar)

€ 95,00
   

Gezinskorting (2e en volgende leden uit een gezin, beide een volledig jaar bij ons lid)

€ 20,00
   

Beperkt lidmaatschap

€ 166,50


*Het lidmaatschap kan per eerste van iedere maand worden aangegaan.
*Met het verrichten van hand- en spandiensten kunnen senioren €30 verdienen in de vorm van contributiekorting en junioren €10. Dit geldt niet voor leden met een beperkt lidmaatschap en aspiranten.

Voor meer informatie over het lidmaatschap of het maken van een afspraak voor een bezoek aan onze accommodatie, stuur een bericht via het contactformulier.


Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (zie de statuten van de vereniging art. 9 lid 3). Dit is dus uiterlijk op 31 oktober.

Deze opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegging kun je sturen naar het postadres van de secretaris van de vereniging.

Opzeggen mag ook per e-mail mits de e-mail wordt verstuurd vanuit de mailbox van het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is. De opzegging per e-mail kun je sturen naar secretaris@vvh-attila.nl.

De opzegging mag ook via het contactformulier op de website van Attila naar de secretaris worden gestuurd.

Kan ik per maand opzeggen?
Nee, opzeggen is alleen per kalenderjaar mogelijk met inachtneming van twee maanden opzegtermijn (dus uiterlijk 31 oktober).

Krijg ik een bevestiging van de opzegging?
Ja, je ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging. Meestal lukt dat binnen een week. Bij uitblijven hiervan is het verstandig om contact op te nemen met de secretaris.

Wat is de consequentie van te laat opzeggen?
Het lidmaatschap van een lid wordt stilzwijgend met een jaar verlengd (Wet van Dam , zie hieronder). Het gevolg is dat het lid financiële verplichtingen heeft voor het nieuwe verenigingsjaar. 

Wettelijke grondslag

Attila is een vereniging. Verenigingen zijn onderworpen aan het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek 2:26 ev.). De regelgeving van de Wet van Dam – die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen- is niet een aparte wet, maar is opgenomen in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW alsmede in artikel 2:35 BW.

Op grond van art. 2:35 lid 6 BW voldoet Attila aan deze wetgeving door er voor te zorgen dat leden de voor opzegging noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.

 

AVG

Privacyverklaring