Contributie en hand- en spandiensten

Contributie
De contributie van Attila bestaat uit 2 delen: een gedeelte is voor Attila zelf en een deel dragen we af aan de KHSN. We hebben in de ALV besloten de contributie voor de club niet te verhogen. Helaas heeft de KHSN een inflatiecorrectie toegepast. Dat is vorig jaar ook gebeurd maar toen is er een korting gegeven. Dat betekent dat de prijzen van de contributie 2024 omhoog gaan. Hier kun je zien wat het wordt.

Hand- en spandiensten
Door vrijwilligerswerk te doen voor de club, kun je jaarlijks tot € 30 korting verdienen op het lidmaatschapsgeld. Hoe dat precies zit, kun je hier nalezen. Je moet je uren dan wel opgeven. Doe dat uiterlijk 31 december!