Rabobank ClubSupport

Ook dit jaar heeft Attila weer meegedaan aan Rabobank ClubSupport. Dat heeft ons een mooie cheque opgeleverd van € 250. Daar zijn we heel blij mee. We zullen dit geld besteden aan de verduurzaming van ons clubgebouw. We willen de Rabobank en ieder die op ons gestemd heeft graag bedanken voor jullie steun.