Vertrouwenspersoon

In het beleidsplan van Attila staat:

‘Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen. Het bestuur en de trainers hebben hierbij een voorbeeldfunctie en grijpen in wanneer grensoverschrijdend gedrag wordt waargenomen.

De vereniging accepteert geen enkele vorm van seksuele intimidatie. Leidraad voor begeleiders vormen de gedragsregels voor begeleiders in de sport zoals opgesteld door NOC*NSF. Leden die zich ge├»ntimideerd voelen kunnen dit melden bij het bestuur of de trainers. Eventueel kan dit ook via de vertrouwenspersonen van NOC*NSF via de hulplijn seksuele intimidatie in de sport. Het bestuur draagt zorg voor discrete, eerlijke en adequate afhandeling van klachten.’

Basisregels

Onderstaande regels vormen de basis voor een goede sfeer op de club:
– We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving
– Wij schelden elkaar niet uit
– Pesten en bedreigen is ten strengste verboden
– Fysiek geweld staan wij niet toe
– Heb respect voor ieders ‘kunnen’
– Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden
– We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden
– Er is geen plaats voor racisme en discriminatie
– We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten

Contact met vertrouwenspersoon van Attila
Wil je praten over iets wat niet goed gaat, neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen van Attila. Dat kan persoonlijk op de club, via email of telefoon.
Froukje Kardinaal – froukjekardinaal@vvh-attila.nl – 06-130 80 688
Zoran Trisic – zorantrisic@vvh-attila.nl – 06-383 03 584

NHB intensiveert voorlichting aan verenigingen en leden om veilig handboogsportklimaat te versterken
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) gaat in 2023 de voorlichting aan zowel verenigingen als individuele leden intensiveren omdat uit onderzoek is gebleken dat veel leden niet weten wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat de NHB doen door de bewustwording te vergroten, een verenigingsgerichte aanpak uit te rollen en gedragsregels vast te stellen.

De informatiebrief hierover vind je hier waarin ook de link is vermeld naar het rapport grensoverschrijdend gedrag in de handboogsport.