Wedstrijden

Bij Attila worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd.

Interne competitie

Externe competitie

Koningsverschieting

Buiten wedstrijden (FITA, clout, short metric)

Diverse funwedstrijden

Kijk voor de uitslagen van wedstrijden op de ledensite